CI-route

De Praktijkroute Creatieve Industrie van het Friesland College is in juli 2017 met een feestelijke opening bij CMG gestart. CMG is het bedrijf waarmee het Friesland College de route opzet. Een aantal (beoogde) partners was bij het zetten van de handtekening aanwezig. Iedereen gaf in een meeting kort aan waarom ze graag aan de route deel willen nemen. Naast het feit dat studenten een bijdrage kunnen leveren bij het realiseren van de doelen van de bedrijven zien de bedrijven het ook als hun verantwoordelijkheid om samen met het Friesland College de opleiding van de studenten mede vorm te geven. De studenten hebben zo na afloop van hun opleiding niet alleen meer kans op een betaalde baan  maar krijgen ook door de mogelijkheid bij meerdere bedrijven hun leerdoelen te realiseren meer en beter zicht op zichzelf. Daarnaast leren ze  ook hun toekomstige werkterrein veel beter kennen. De bedrijven zijn bereid om vakinhoudelijke begeleiding te geven, tijd vrij te maken voor de ondersteuning van de studenten. Ook gaven de bedrijven aan een bijdrage te willen leveren aan de vakinhoudelijke verdieping die door CMG zal worden georganiseerd. De mix tussen enerzijds de praktijkervaring in de bedrijven en anderzijds de vakinhoudelijke ondersteuning en verdieping  door de experts van de bedrijven is een krachtige impuls voor het leren van de studenten.